5 tips på hur man förhindrar mögel hemma

bli av med mögel hemma

Själva omnämnandet av ordet ”mögel” får dig troligen att få rysningar. Mögel i ditt hem innebär en allvarlig hälsorisk för dig och alla andra du bor med. Det kräver specialiserade städtjänster i Trelleborg och viss omsorg och uppmärksamhet.

Mögelförebyggande betyder fuktkontroll

Som om det inte är illa nog, måste du veta att mögelsporer kan växa på mattan, på väggarna och på platserna som är utom synhåll, som baksidan av gips och rör. Om du inte vill äventyra din hälsa är det bäst att leta efter sätt att minimera mögel och alla risker som är förknippade med det. Förebyggande är den bästa metoden i detta avseende. Mögelförebyggande betyder fuktkontroll. Så här kan du uppnå det:

Åtgärda mögelproblem i hemmet

Åtgärda problem som orsakar fukt – även om det är sant att du inte kan göra ditt hus mögelsäkert, kan du åtminstone göra det mögelbeständigt. Identifiera problemområdena: kondens på fönstren, översvämmade områden i källaren, vattenfläckar i taket, etc. Du kan enkelt förhindra att mögel växer och sprider sig genom att fixa sådana problemområden. Ju tidigare du gör detta, desto mer pengar och problem sparar du dig på lång sikt.

Torka fukt så snart som möjligt – mögel kan omöjligt utvecklas utan närvaro av fukt. Från att ta bort kondens i källaren efter nederbörd till upptorkning av spill på mattan, kan göra en skillnad. Om det finns något föremål hemma som har utsatts för fukt måste du torka det så snart som möjligt för att minimera risken för mögeltillväxt.

Ventilera ditt hem fritt från mögel

Ventilera ditt hem ordentligt – även vardagliga aktiviteter som matlagning, dusch eller tvätt kan bjuda in mögel i ditt hem. Att ventilera de rum där dessa aktiviteter äger rum är mycket viktigt. Du bör till och med lufta de apparater som producerar fukt, som spisar och torktumlare. Avfuktare, Ac och fläktar bör alla användas för att förhindra att fukt klibbar fast.

Kontrollera och övervaka fuktnivåer

Övervaka fuktighetsnivåer – den sunda nivån för inomhusfuktigheten är mellan 30 och 60 procent. En fuktmätare kan hjälpa dig att övervaka det, men det finns andra sätt att upptäcka hög luftfuktighet. Till exempel kondens på rör, fönster och väggar indikation på hög fukt. Ytan ska torkas och källan bör hittas.

Öka luftflödet i ditt hem

När temperaturen börjar sjunka finns det mindre fukt i luften. Utan korrekt luftflöde i hemmet kanske du märker extra fukt på dina väggar, golv och fönster. Du kan förbättra cirkulationen genom att öppna dörrar mellan rum och flytta bort möbler från väggarna. Även om det är kallt ute, bör du låta frisk luft komma in i rummet för att minska fukten och förhindra mögelväxt.

Som du kan se finns det sätt att minska risken för att utveckla mögel i ditt hem. Du behöver bara vara lite mer försiktig när du hanterar hushållsstädningsuppgifter och kontrollera ditt hem efter områden med överflödigt fukt.